Oversikt

Planlegg

Kjøp

Motta

Match

Måle

CostTracker er innkjøpsverktøyet som prosjektteamet ønsker å ta i bruk

Enkelt å komme i gang, med kraftige funksjoner spesialutviklet for innkjøp i prosjektteam.

Det mest brukervennlige innkjøpsordresystemet i markedet?

Digital procurement process

Kraftig budsjettmodul

Budget module

Fakturamodul for automatisering og økt kontroll

Machine-Learning OCR

Integreres med flere systemer

CostTracker integrations