Oversikt

Planlegg

Kjøp

Motta

Match

Måle

Enkel oversikt over leveranser sikrer korrekte betalinger.

Oversiktlig mottaksliste

Easily identify awaiting deliveries

Logg mottak med detaljnivået du ønsker

Manage partial deliveries

Enkelt se hva som ikke er fullt levert når du mottar faktura