Oversikt

Planlegg

Kjøp

Motta

Match

Måle

Sanntids rapporter – alltid tilgjengelige og oppdaterte.

Oversikt over alle forpliktelser – fra innkjøpsplan til leverandørfaktura

Budget module

Likviditetsprognoser – rett ut av systemet

Cash flow forecasting

Arkiv/Rapporter

Customizable archive with filter options