Oversikt

Planlegg

Kjøp

Motta

Match

Måle

Et innkjøpsordresystem som faktisk er enkelt å ta i bruk!

Lag profesjonelle innkjøpsordre på 1-2-3

Create professional purchase orders

Budsjettkontroll i sanntid – sikrer et godt beslutningsgrunnlag.

All nødvendig informasjon tilgjengelighet for å sikre lønnsomhet:

Real-time budget control

Send profesjonelle innkjøpsordre til leverandør – aldri mer misforståelser

Send professional purchase orders