Veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner er vant til å operer med stramme budsjetter. De brenner for å få mest mulig ut av de midlene de har til rådighet. Det er mange krav til dokumentasjon og rapportering.

Using purchase orders for non profit organizations

UTFORDRINGER

Bortkastet tid brukt på manuelle godkjenninger

Svak kontroll på begrensede budsjetter

Unødig mye tid brukt på å lage manuelle rapporter

Har ikke full sporbarhet på innkjøp

Mangel på kontroll på kompliserte prosjekter

CostTracker er et effektivt verktøy som skaper store verdier for veldedige organisasjoner. Noen av verdiene som trekkes frem spesielt fra våre kunder:

Sanntid budsjettkontroll – vit akkurat hva du godkjenner

Full sporbarhet – enkelt å se hvem som har gjort hva.

Fleksibel budsjettmodul – med drill-down for mere detaljer

3-veis matching – sikkerhet mot svindelfakturaer og feil.

Et brukervennlig innkjøpsverktøy som dekker alt – fra planlegging til leverandørfaktura.

Ta kontakt med oss.
    Vil du vite mer om hvordan CostTracker brukes i din bransje?

    Ta kontakt og vi skal komme raskt tilbake til deg. Vi deler mer enn gjerne av ekspertisen vi har opparbeidet for å hjelpe deg.

    Vil du ha en live demo av systemet?

    Bare gi oss beskjed om at du ønsker en demo, så skal vi finne et passende tidspunkt for et nettmøte hvor vi kan vise deg dette live.