Veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner er vant til å operer med stramme budsjetter. De brenner for å få mest mulig ut av de midlene de har til rådighet. Det er mange krav til dokumentasjon og rapportering.

Using purchase orders for non profit organizations

UTFORDRINGER

Bortkastet tid brukt på manuelle godkjenninger

Svak kontroll på begrensede budsjetter

Unødig mye tid brukt på å lage manuelle rapporter

Har ikke full sporbarhet på innkjøp

Mangel på kontroll på kompliserte prosjekter

CostTracker er et effektivt verktøy som skaper store verdier for veldedige organisasjoner. Noen av verdiene som trekkes frem spesielt fra våre kunder:

Sanntid budsjettkontroll – vit akkurat hva du godkjenner

Full sporbarhet – enkelt å se hvem som har gjort hva.

Fleksibel budsjettmodul – med drill-down for mere detaljer

3-veis matching – sikkerhet mot svindelfakturaer og feil.

Et brukervennlig innkjøpsverktøy som dekker alt – fra planlegging til leverandørfaktura.

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.