Alt-i-ett innkjøpsverktøy med fokus på kostnadskontroll

CostTracker er et fleksibelt, og kraftig, innkjøpssystem med fokus på å gi brukerne sanntids kostnadskontroll. Utviklet med flere spesialfunksjoner spesielt for prosjektbaserte selskaper.

Key features in CostTracker

Innkjøpsplaner
Innkjøpsordre
Fleksible godkjenningsprosess
Sanntids budsjettkontroll
Fakturamodul
Likviditetsprognose
Detaljerte mottak
Rapporter
Fakturatolkning med maskinlæring

Inkluder innkjøpsplaner for estimater og kontroll i sanntid

En god plan er nøkkelen til suksess. Dette gjelder også innen innkjøp. Denne valgfrie modulen gir store verdier for å styre prosjekter.

Fra innkjøpsplan til leverandørfaktura – alt i ett system

Purchase planning

Lag og vedlikehold profesjonelle innkjøpsordre er enkelt

Gjør innkjøp som en profesjonell med standardmaler og tidsbesparende prosesser. Aldri mer misforståelser.

Effektiv arbeidsflyt som er tidsbesparende og sikrer krystallklare avtaler med leverandør

Machine-Learning OCR

Enkelt å godkjenne med en digital og fleksibel godkjenningsprosess

Enkel eller stegvis godkjenning? Godkjenninger i CostTracker er fleksibelt og dekker de fleste scenarier. Ikke behov for godkjenning? Ikke noe problem, det er bare å skru av i så fall.

Godkjenn fra hvor som helst – når som helst

Purchase order approval

Ta bedre beslutninger med budsjettkontroll i sanntid’

Se status på budsjettet i sanntid, både påløpte kostnader og inngåtte forpliktelser. Essensielt å ha kontroll på for å ha god kostnadskontroll.

Informasjon i sanntid fjerner usikkerhet når viktige beslutninger skal tas

Real-time budget tracking

Vår valgfrie fakturamodul kompletterer innkjøp-til-betaling prosessen

Komplett fakturamodul. Behandle, godkjenne og send fakturatransaksjoner til ditt regnskapssystem. Tilgjengelig både for frittstående eller integrert konto.

Sikre riktige betalinger og unngå svindelfakturaer

3-way matching

Gjør likviditetsprognosen til en lek

CostTracker generer din kontantstrømanalyse automagisk!

Få oversikt over alle betalingsforpliktelser med et par klikk

Cash flow forecasting

Få oversikt over alle mottak – med det detaljnivået du har behov for

Din trygghet for å ikke betale for varer eller tjenester du ikke har mottatt.

Hold oversikt over dine mottak for en solid 3-veis matching

Keep track of deliveries

Standardiserte rapporter tilgjengelig for alle

Generer rapporter direkte i CostTracker. Eksporter data dersom du ønsker å analyse videre i andre verktøy.

Rapportmodul med tilgang til all relevant innkjøpshistorikk

Customizable archive with filter options

Ta i bruk fakturatolk med maskinlæring for ytterligere automatisering (tilleggsmodul)

Din personlige fakturabehandlingsassistent som alltid forbedrer seg.

Spar verdifull tid

Machine-Learning OCR

Other features our users love

Rollebasert tilgangsstyring

Interne og eksterne vedlegg

Budsjettkontrollfunksjoner

Tofaktor autentifisering

Full sporbarhet

Vareliste

Fakturamottak via epost eller opplasting

Multi-selskap

Innkjøpsordremal

Kopier og lim inn i innkjøpsordreskjema

Fakturagodkjenning

Multi-valuta

Innkjøpsrekvisisjon

Integrert valutakurskonvertering

Match faktura mot innkjøpsordre

SSL sertifikater

Kontroll på revisjoner

Budsjetter med drill-down funksjon

Single sign-on

Leverandørregister