Er små bedrifter morgendagens digitale vinnere?

Norske små- og mellomstore bedrifter har historisk sett vært svake på å digitalisere. Resultatet av dette er at de mister konkurransekraft, både på kort og lang sikt.

Når vi samtidig vet at 9 av 10 bedrifter i Norge kategoriseres som små bedrifter er dette bekymringsverdig, men heldigvis ser vi positive endringer.

Hva kan små- og mellomstore bedrifter vente seg ved å vie mer tid til digitalisering?
Continue reading
>