"VI HJELPER SELSKAPER  Å SPARE BÅDE TID OG PENGER. VÅRE KUNDER SKAL OPPLEVE Å HA TOTAL KOSTNADSKONTROLL - ENKELT OG EFFEKTIVT"

Historien bak CostTracker

Gründerne bak selskapet har lang fartstid innen økonomistyring, controlling og ledelse i flere ulike bransjer. Fellesnevneren fra begges erfaringer var at det ikke fantes noen gode systemer i bruk i selskapene de hadde jobbet i som virkelig tok tak i innkjøpsprosessen og den medfølgende kostnadskontrollen. Det som fantes i markedet var enten stort og komplisert eller svært kostbart. De selskapene som hadde etablerte rutiner hadde som oftest manuelle rutiner, og noen hadde ikke rutiner på plass i det hele tatt.


Hvem er CostTracker for?

CostTracker tilbyr et skybasert innkjøpsordresystem for effektivt samarbeid innad i grupper eller på tvers av organisasjonen. Brukerne vil oppleve at de sparer tid, oppnår bedre kostnadskontroll og har full sporbarhet i historiske kjøp og budsjetter. Brukerne får total kontroll over innkjøp og kostnader FØR fakturaen er mottatt, noe som er sentralt for å oppnå besparelser og budsjettkontroll.

Systemet er svært brukervennlig og har en lav terskel for implementering. Det er ingen behov for konsulenter for å ta systemet i bruk, og det eneste du trenger en tilgang til internett og en nettleser. CostTracker kan brukes på PC, Mac, nettbrett eller mobil. 

KONTAKT OSS - vi kommer raskt tilbake til deg

>