Personvernerklæring

1. Behandling av personopplysninger

Nettstedet costtracker.com eies og driftes av selskapet CostTracker AS. Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, for eksempel gjennom booking av demo, påmelding til nyhetsbrev eller ved å bestille gratis prøve av produktet CostTracker vil CostTracker AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er CostTracker AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til CostTracker AS er:

Adresse: Tonsenveien 40, 0587 Oslo

E-post: support@costtracker.no

Organisasjonsnr.: 918 121 293

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på support@costtracker.no

For brukere av systemet CostTracker opptrer CostTracker AS som Databehandler. Vi vil samle inn og prosessere informasjon i produktet CostTracker etter instrukser fra våre klienter og har ingen direkte relasjon til enkeltbrukere av tjenesten. Våre kunder har er Behandlingsansvarlige og CostTracker AS opptrer som Databehandler. En Databehandleravtale er inngått mellom kunde og CostTracker AS som omhandler vår rett til å behandle din data i systemet.

 

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger på www.costtracker.com og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-post adresse. Slik utsendelse og behandling skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer til oss: E-post, navn, telefonnummer og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Rekruttering av nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke du har gitt.
  4. For å få informasjon om våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysninger til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

CostTracker AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Disse avtalene er inngått for å tilby bedre kundeservice, for å kunne besvare kundehenvendelser mer presist og effektivt samt for å kontinuerlig forbedre vår nettside for besøkende. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  1. Google – Google Analytics for analyse av nettsted
  2. Hotjar – analyse av nettstedstrafikk.
  3. Hubspot CRM – for effektiv oppfølging av kunder
  4. MailChimp – for e-post kommunikasjon til besøkende som ønsker nyhetsbrev
  5. Heroku – lagring av kundedata ved bruk av CostTracker
  6. Amazon AWS – lagring av kundedata ved bruk av CostTracker

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Eventuell produktutvikling eller annen tredjeparts tilgang vil til enhver tid være utført i tråd med GDPR bestemmelser og være sikret med tilhørende Databehandleravtaler.

 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@costtracker.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på post@costtracker.com

 

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.