CostTracker logo
Sage Accounting logo

Kostnadskontroll i sanntid med CostTracker og QuickBooks Online

Integrer disse to kraftige systemene for full kontroll på kostnader og forpliktelser. Spar tid på manuelle oppgaver og unngå overforbruk på budsjettene dine.

Integrer for en sømløs prosess på innkjøp-til-betaling

Unngå dobbel input. Alltid 100% synkronisert med faktiske kostnader.

Plug-and-play integrasjon

Det er bare å logge seg på Sage Accounting fra CostTracker. Ingen behov for kostbare integrasjonskonsulenter. 

Connect to Sage Accounting

Synkronisering av relevant masterdata

Følgende data vil hentes automatisk til CostTracker: 

 • Regnskapskontoer
 • Mva kontoer
 • Leverandører
Sage Accounting master data

CostTracker tar seg av hele innkjøpsprosessen

Legg vekk de manuelle Excelarkene for å spore innkjøp og forpliktelser. Dette håndteres fullt ut i CostTracker. 

Digital procurement process

Budsjettkontroll i sanntid

Alltid full kontroll på fremdrift og status på dine budsjetter. 

Se hvordan du ligger an mot budsjett, i sanntid, på tidspunktet du må godkjenne et nytt innkjøp. 

Budget module

3-veis fakturamatching i CostTracker

Motta faktura direkte i CostTracker. Sjekk og matche mot innkjøpsordre og mottakskontroll. Fakturagodkjenningsprosess. Overfør godkjente fakturaer til Sage Accounting, klar til betaling.

Transfer approved invoice to accounting system

Ta kontakt med oss.

  Want to know more about integrations?

  Please send us a message and we will get back to you with information on how it works. Please let us know what accounting system you are working on so we can ensure that you get the most relevant information.

  Can not find your accounting system among our integrations?

  Send us a message and let us know what accounting system you are using. We are continuously adding new integrations. We can also offer file-based integrations with system that are not cloud-based.