CostTracker logo
PowerOffice logo

Kostnadskontroll i sanntid med CostTracker og PowerOffice Go

Integrer disse to kraftige systemene for full kontroll på kostnader og forpliktelser. Spar tid på manuelle oppgaver og unngå overforbruk på budsjettene dine.

En sømløs prosess på innkjøp-til-betaling

Unngå dobbel input. Alltid 100% synkronisert med faktiske kostnader.

Plug-and-play integrasjon

Hent token fra din PowerOffice Go. Legg inn i CostTracker og du er klar. Ingen behov for kostbare integrasjonskonsulenter.

Sett opp filter og synkroniser data

CostTracker laster ned all nødvendig masterdata. Synkroniseres daglig eller ved behov (brukerinitiert)

CostTracker tar seg av hele innkjøpsprosessen

Legg vekk de manuelle Excelarkene for å spore innkjøp og forpliktelser. Dette håndteres fullt ut i CostTracker.

Digital procurement process

Budsjettkontroll i sanntid

Alltid full kontroll på fremdrift og status på dine budsjetter. 

Se hvordan du ligger an mot budsjett, i sanntid, på tidspunktet du må godkjenne et nytt innkjøp.

Budget module

Motta faktura som normalt – matching mot innkjøpsordre og budsjett i CostTracker

Sett opp automatiske matchingregler for minst mulig manuelt arbeid. Alltid synkronisert med regnskapssystemet.

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about integrations?

    Please send us a message and we will get back to you with information on how it works. Please let us know what accounting system you are working on so we can ensure that you get the most relevant information.

    Can not find your accounting system among our integrations?

    Send us a message and let us know what accounting system you are using. We are continuously adding new integrations. We can also offer file-based integrations with system that are not cloud-based.