Bygg og anlegg

I bygg og anlegg er det vanlig å ha flere prosjekter gående samtidig, ofte med mange involverte parter. Hvert prosjekt består av et stort antall innkjøp og prosjektene er ofte på ulike lokasjoner. Dokumentasjonskravene er strenge, og det er viktig å ha god kontroll over økonomi og fremdrift i alle prosjektene. 

Mange selskaper innenfor bygg og anlegg erfarer følgende utfordringer

UTFORDRINGER

Det er ofte lang ledetid på innkjøpene, som resulterer i svak kontroll over forpliktelser.

Informasjon er ikke lett tilgjengelig for involverte parter.

Ekstremt krevende å ha oversikt over kontantstrøm i prosjektene

Innkjøpsordre eller viktig dokumentasjon kan bli borte i manuelle prosesser

Overforbruk i et prosjekt oppdages sent eller, i verste fall, aldri.

Disse utfordringene er ikke lenger en realitet for våre kunder innen bygg og anlegg. Ved å ta i bruk CostTracker

Real-time cost control – always in control of project commitments

One source of data and information – available for the relevant stakeholders

Full visibility of their cash flow forecast

A solid and efficient procurement process, from project planning to invoice processing.

Ta kontakt med oss.
    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.