Bygg og anlegg

I bygg og anlegg er det vanlig å ha flere prosjekter gående samtidig, ofte med mange involverte parter. Hvert prosjekt består av et stort antall innkjøp og prosjektene er ofte på ulike lokasjoner. Dokumentasjonskravene er strenge, og det er viktig å ha god kontroll over økonomi og fremdrift i alle prosjektene. 

Mange selskaper innenfor bygg og anlegg erfarer følgende utfordringer

UTFORDRINGER

Det er ofte lang ledetid på innkjøpene, som resulterer i svak kontroll over forpliktelser.

Informasjon er ikke lett tilgjengelig for involverte parter.

Ekstremt krevende å ha oversikt over kontantstrøm i prosjektene

Innkjøpsordre eller viktig dokumentasjon kan bli borte i manuelle prosesser

Overforbruk i et prosjekt oppdages sent eller, i verste fall, aldri.

Disse utfordringene er ikke lenger en realitet for våre kunder innen bygg og anlegg. Ved å ta i bruk CostTracker

Real-time cost control – always in control of project commitments

One source of data and information – available for the relevant stakeholders

Full visibility of their cash flow forecast

A solid and efficient procurement process, from project planning to invoice processing.

Ta kontakt med oss.
    Vil du vite mer om hvordan CostTracker brukes i din bransje?

    Ta kontakt og vi skal komme raskt tilbake til deg. Vi deler mer enn gjerne av ekspertisen vi har opparbeidet for å hjelpe deg.

    Vil du ha en live demo av systemet?

    Bare gi oss beskjed om at du ønsker en demo, så skal vi finne et passende tidspunkt for et nettmøte hvor vi kan vise deg dette live.