Oversikt

Planlegg

Kjøp

Motta

Match

Måle

Enkel fakturamatching – alltid synkronisert med faktiske kostnader.

3-veis matching sikrer korrekte betalinger

3-way matching

Bruk vår innebygde fakturamodul for ytterligere automatisering (valgfritt)

Machine-Learning OCR

Inkluder alle kostnader på ditt budsjett:

Capture all costs in your budget