Reiseliv og Events

Virksomheter innenfor reiseliv- og eventbransjen har ofte mange innkjøpsprosesser pågående samtidig. Det kan være både direkte og indirekte kostnader. Behovet for gode kontrollrutiner er viktig for å unngå overforbruk.

Hospitality & Events industry

Typiske utfordringer for reiseliv- og eventbransjen

UTFORDRINGER

Vanskelig å implementere en solid budsjettoppfølging

Krevende å holde oversikt over inngåtte kostnadsforpliktelser

Prosjektoverskridelser dukker opp sent og er vanskelige å unngå

Likviditetsanalyser er tidkrevende og ofte upresise

Ved å bruke CostTracker opplever våre kunder innen reiselivs- og eventbransjen økt effektivitet og bedre kontroll

Et fleksibelt og effektivt verktøy som CostTracker er lett å implementere til ditt prosjekt. Du kan forvente å oppleve de samme verdier som andre kunder i bransjen:

Kostnadskontroll i sanntid med smarte funksjoner for å unngå overforbruk

Enkelt å få oversikt over alle kostnadsforpliktelser

Ett felles punkt for informasjon – alltid tilgjengelig og oppdatert

Spart tid med en effektiv digital innkjøps- og godkjenningsprosess

Smarte funksjoner for automatisering – for at du skal kunne jobbe mer effektivt

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.