Olje og gass (Energi)

Virksomheter innenfor energisektoren har strenge krav til dokumentasjon. Ofte har de krav om bruk av innkjøpsordre for å sikre akkurat dette. Det dreier seg ofte om store innkjøpsverdier og mottak kan være komplekse.

Innkjøpsarbeid i energisektoren kan være krevende. Noen utfordringer vi har sett ofte er

UTFORDRINGER

Lange ledetider gjør kostnadskontrollen krevende

Vanskelig å få oversikt på kontantstrømmen i prosjektet

Ingen felles kilde for informasjon og kontrollrutiner (kostnadskontroll, varemottak, faktura, kontantstrøm)

Bruker ofte mange ulike datakilder for å følge opp prosjektet.

Dette er ikke lenger problemer for våre kunder innenfor energisektoren.

De trekker frem disse hovedverdiene etter å ha tatt bruk CostTracker:

Det er enkelt å ha god kostnadskontroll i sanntid

De har bedre oversikt over likviditeten, og bruker mindre tid på jobben

Teamet har alltid tilgang på relevant, og ikke utdatert, informasjon om prosjektet deres.

De har etablert en solid og effektiv innkjøpsprosess, fra planlagte kjøp til mottatt faktura

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.