Olje og gass (Energi)

Virksomheter innenfor energisektoren har strenge krav til dokumentasjon. Ofte har de krav om bruk av innkjøpsordre for å sikre akkurat dette. Det dreier seg ofte om store innkjøpsverdier og mottak kan være komplekse.

Innkjøpsarbeid i energisektoren kan være krevende. Noen utfordringer vi har sett ofte er

UTFORDRINGER

Lange ledetider gjør kostnadskontrollen krevende

Vanskelig å få oversikt på kontantstrømmen i prosjektet

Ingen felles kilde for informasjon og kontrollrutiner (kostnadskontroll, varemottak, faktura, kontantstrøm)

Bruker ofte mange ulike datakilder for å følge opp prosjektet.

Dette er ikke lenger problemer for våre kunder innenfor energisektoren.

De trekker frem disse hovedverdiene etter å ha tatt bruk CostTracker:

Det er enkelt å ha god kostnadskontroll i sanntid

De har bedre oversikt over likviditeten, og bruker mindre tid på jobben

Teamet har alltid tilgang på relevant, og ikke utdatert, informasjon om prosjektet deres.

De har etablert en solid og effektiv innkjøpsprosess, fra planlagte kjøp til mottatt faktura

Ta kontakt med oss.
    Vil du vite mer om hvordan CostTracker brukes i din bransje?

    Ta kontakt og vi skal komme raskt tilbake til deg. Vi deler mer enn gjerne av ekspertisen vi har opparbeidet for å hjelpe deg.

    Vil du ha en live demo av systemet?

    Bare gi oss beskjed om at du ønsker en demo, så skal vi finne et passende tidspunkt for et nettmøte hvor vi kan vise deg dette live.