Markedsføringsteam

Markedsføringsteam, interne eller eksterne byråer, har ofte et stort volum av innkjøp/bestillinger. Dette kan være både tjenester og produkter knyttet til en produksjon eller forskjellige markedsaktiviteter. Godkjenninger er som regel en del av innkjøpsprosessen og budsjettkontroll essensielt.

Utfordringer innenfor innkjøp som vi ofte ser i ulike markedsføringsteam

UTFORDRINGER

Trege og manuelle godkjenningsrutiner

Krevende å ha kontroll på alle forpliktelsene – kan enkelt ende opp med overforbruk

Fragmentert informasjonsflyt – vanskelig å finne relevant informasjon knyttet til bestillinger.

Ofte leder disse utfordringene til mindre effektive team og en stor risiko for overforbruk på budsjettene.

Marketing team som har tatt CostTracker i bruk fremhever spesielt disse verdiene:

Brukervennlighet – veldig viktig for brukere som setter masse ordre hele tiden.

Budsjettkontroll i sanntid – unngå overforbruk enkelt

Digital godkjenningsprosess – Redusert tidsforbruk og økt effektivitet

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.