Maritim industri

Maritime operasjoner foregår ofte ute på lokasjon hos kunde og kan ofte være i forskjellige tidssoner enn selskapets hovedkontor. Maritime prosjekter har ofte strenge krav til QA dokumentasjon og detaljerte logger.

Innkjøpsprosesser innenfor maritim industri kan være krevende

UTFORDRINGER

Vanskelig å finne relevant dokumentasjon til aktuell ordre

Ofte manuelle prosesser for å ha kontroll på status og forpliktelser

Ofte fragmentert informasjon – gjør kommunikasjonen ekstra krevende

Tidkrevende arbeid for å få oversikt over kontantstrøm

Med CostTracker kan team innenfor maritim industry forvente seg følgende verdier:

En felles kilde for informasjon

Alltid 100% kontroll på inngåtte kostnadsforpliktelser

Enkelt få oversikt over prosjekters kontantstrøm

Redusere tidsbruk på godkjenning

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.