Samarbeid på tvers av roller med CostTracker

Enkel tilgang til relevant informasjon gjør det enklere å samarbeide godt

Samarbeid i bedrifter og team

Samarbeid handler om å jobbe sammen for å nå et felles mål. I en bedrift kan dette målet være å levere et prosjekt til en kunde eller et internt prosjekt, eller det kan være å nå økonomiske eller andre mål.

Det finnes mange gode verktøy for samarbeid som tar hånd om oppgavene som skal utføres, men hva med kostnadene? 

Felles tilgang på informasjon = mindre misforståelser og færre møter

I et prosjekt vil det ofte være mange som har behov for informasjon tilknyttet innkjøp og økonomi i prosjektet.

Ved å benytte et digital verktøy for å ha kontroll på dette sikrer man at informasjonen kan deles på effektiv måte i prosjektet og «alle vet alt» om siste status. På den måten øker effektiviteten da man ikke trenger å bruke tid på å samle data om innkjøp eller økonomien i prosjektet. Man sikrer dermed at man har all informasjon til å ta gode avgjørelser gjennom hele prosjektet og letter arbeidet knyttet til rapportering.

CostTracker gjør det enkelt å samarbeide på tvers av roller. 

CostTracker er et skybasert innkjøpsordresystem som hjelper deg å ha kontroll på innkjøp i ditt prosjekt. Her en kan du enkelt opprette og sende innkjøpsordre til leverandører og følge opp disse.

 • check
  Informasjon deles i et felles system
 • check
  Ikke behov for å spørre om hvem som skal godkjenne - du ser det i systemet. 
 • check
  Enkelt å tildele roller til ulike teammedlemmer
 • check
  Mer tid til planlegging sammen enn rapportering av historikk
 • check
  Mindre diskusjon om status i prosjekter - fakta er tilgjengelig
Digital godkjenning

Hva skiller CostTracker fra andre systemer?

Superenkelt oppsett

Du trenger ikke uroe deg for hvordan systemet settes opp. Hele teamet er igang raskt og verdiene skapes umiddelbart.

Ingen oppstartskostnader. 

Ekstremt brukervennlig

Intuitivt design gjør at brukerne enkelt forstår hva de skal gjøre. Dette gjør at våre brukere elsker systemet, uansett hvilken funksjon man har i firmaet. 

Hele teamet i gang på 1-2-3

Full kontroll i sanntid

CostTracker er skybasert og tilgjengelig på alle plattformer. Dette gir effektivitet og full oversikt i sanntid.

Beslutningene tas når kostnaden fortsatt kan påvirkes. 

Vil du vite mer om CostTracker?

Ring oss på 22 22 95 00

-eller avtal en demonstrasjon av systemet ved å klikke på knappen under

>