Bedre økonomistyring med CostTracker

Full kontroll før avgjørelsene tas sikrer god styring av budsjettmidlene

økonomistyring med CostTracker

Hva er økonomistyring?

Økonomistyring handler om å forvalte begrensede ressurser på best mulig måte for å nå sine mål. For en bedrift kan disse ressursene eksempelvis være arbeidskraft eller kapital. I en verden som blir stadig mer kompetitiv blir effektiv ressursutnyttelse bare viktige og viktigere.

En måte å øke effektiviteten på i en bedrift kan være å erstatte manuelle rutiner med systemer. På den måten sikrer bedriften at de ansatte gjør oppgaver på effektiv måte og at informasjon lagres på et sted hvor læringen blir i bedriften (og ikke i den ansattes hode eller e-post).

Fra bedriftsregnskap til økonomisk styring

Mange selskaper benytter regnskapet til sin kilde for økonomisk styring. Regnskapet er både viktig og et utmerket verktøy for å sikre effektiv bokføring og rapportering, men utfordringen er at når man får en faktura er det som regel for sent å gjøre noe med den. Forpliktelsen er allerede gjort og det er kun betaling som gjenstår…

Ved å ta i bruk et innkjøpssystem kan bedriften flytte kontrollen til der hvor avgjørelsen tas, nemlig før kjøpet utføres og dermed sikre bruk av bedriftens ressurser mest mulig effektivt. Ikke bare i form av kapital, men også innsikt som gjør at den ansatte har bedre oversikt over bruker mindre tid på å utføre sine oppgaver. Her kan du lese mer om samhandling

Likviditetsstyring

For de aller fleste bedrifter er det viktig å ha kontroll på likviditet. Ved å sette opp et likviditetsbudsjett kan selskapet sikre god kontroll og at proaktive tiltak tas i tide.

Et innkjøpssystem kan være et effektivt hjelpemiddel som forteller deg hva som forpliktet fremover slik at du kan inkludere dette i likviditetsbudsjettet. Det er også et verktøy hvor man kan styre innkjøpene i perioder hvor det trengs.

Bedre økonomistyring med CostTracker.

stTracker er et skybasert innkjøpssystem som gir deg full kontroll før avgjørelsene tas. Du kan enkelt sette opp en godkjenningsflyt slik at all samhandling skjer i CostTracker. 

 • check
  Full kontroll FØR avgjørelsen tas
 • check
  Alle kostnader føres mot budsjett
 • check
  Alltid oversikt over hva som er forpliktet på ditt budsjett
 • check
  Enkelt og intuitivt - lett å få med alle i teamet
 • check
  Kostnadskontroll i sanntid - dere kan ta bedre avgjørelser tidligere.
skybasert innkjøpsordresystem

​Funksjoner i CostTracker som gjør økonomistyring effektivt.

Arkiv med all historikk

Søkbart arkiv. Gjør det enkelt for deg å søke opp relevant historikk eller søke etter årsaker til avvik.

Budsjetter med flere nivåer

Se hvordan kostnadene fordeler seg på ulike kategorier. 

Full oversikt over hva som er forpliktet og hva du har blitt fakturert.

Drill-down funksjonalitet

Drill deg ned til minste detalj for å finne avvik, helt ned til innkjøpsordre hvis nødvendig

Vil du vite mer om CostTracker?

Ring oss på 22 22 95 00

-eller avtal en demonstrasjon av systemet ved å klikke på knappen under

>