Proffe innkjøp av varer og tjenester med CostTracker

Innkjøp mellom bedrifter fra a-å.

innkjøpsordre

Innkjøp

Innkjøp er en av de aller viktigste prosessene i en bedrift. Det er ofte her grunnlaget for bedriftens økonomiske resultat legges. I mange tilfeller er pris viktigste faktor, men også andre betingelser som leveringsdyktighet, leveringstid og kvalitet spiller inn.  

Innkjøp i bedrifter vil omhandle både kjøp av varer og tjenester. 

Direkte og indirekte innkjøp

Man deler gjerne innkjøp inn i direkte- og indirekte innkjøp, hvor direkte innkjøp knytter seg til kjøp som benyttes direkte i produksjonsprosessen (råvarer, materialer) , mens indirekte innkjøp er andre kostnader som strøm, husleie, kontorrekvisita osv.

Hvordan sikre en best mulig innkjøpsprosess

En god innkjøpsprosess er viktig for alle virksomheter som har en viss andel kjøp, både av varer og tjenester. Innkjøpsprosessen starter allerede i planleggingen av et kjøp og avsluttes først når varen er levert og faktura er betalt. 

I perioden i mellom dette er er det mange ulike prosesser, og de kan avvike fra bedrift til bedrift. Alle har derimot behov for å ha klare og ryddige avtaler i forbindelse med kjøp, kontroll av varer og gode betalingsrutiner. 

Av den grunn har mange selskaper benyttet seg av excel baserte innkjøpsordre for å ha god dokumentasjon, men det er ofte tidkrevende og det er store rom for å gjøre feil. Ønsker man i tillegg til å få inn godkjenningsrutiner samt oppfølging av disse innkjøpene så vil man ha stor verdi av å ta i bruk et innkjøpssystem som samler dette i ett. 

Profesjonaliser innkjøp i din bedrift med CostTracker

CostTracker er et skybasert innkjøpsordresystem som sikrer en effektiv innkjøpsprosess. Her kan du enkelt lage og godkjenne innkjøpsordre og sende disse direkte til leverandører.

 • check
  All relevant informasjon lett tilgjengelig
 • check
  Digital godkjenningsprosess
 • check
  Innkjøpsordremal som sikrer at du får med alle betingelsene
 • check
  Egner seg for både direkte og indirekte kostnader
 • check
  Lett å finne historiske priser
godkjenne innkjøp

​Praktiske funksjoner i CostTracker som forenkler innkjøp

Profesjonell mal

Sikre at du får med alle nødvendige betingelser. 

Ryddige avtaler gjør at du bedrer forholdet til dine leverandører og unngår overraskelser. 

Duplikator

Praktisk og ekstremt effektivt dersom du har gjentakende kjøp. 

Bare finn frem gammel innkjøpsordre og dupliser. Enkelt og effektivt!

Dokumentvedlegg

Legg ved filer til innkjøpsordren.

Du skiller lett mellom vedlegg til internt bruk og vedlegg du ønsker at skal følge ordren.


Vil du vite mer om CostTracker?

Ring oss på 22 22 95 00

-eller avtal en demonstrasjon av systemet ved å klikke på knappen under

>