God budsjettering er enklere enn du tror

I CostTracker finner du gode maler og verktøy for oppfølging

Budsjettering - et verktøy for god økonomistyring

Et budsjett er et av bedriftens viktigste verktøy for god økonomistyring. Budsjettet konkretiserer planene for den økonomiske utviklingen i selskapet. Et budsjett kan være for et prosjekt (avhengig av periode) eller for en tidsbestemt periode (eksempelvis for et år).

Hvorfor bruke budsjetter?

Budsjetter er en effektiv måte å styre bedriften og sikre økonomiske resultater. En stor del av gevinsten kan også ligge i prosessen å utarbeide budsjettet som kan tvinge ledelsen til å ta god valg og sikre at man benytter ressurser mest mulig effektivt.

Hvordan sikre god budsjettkontroll?

For å få god kontroll trenger man en nedbrytning av budsjettet på logiske områder, det kan være faser i et prosjekt, et innkjøpsområde eller et annet nivå som gjør det enkelt å forstå kostnadene som inngår og hva som gjenstår.


Bryter man derfor ned budsjettet på budsjettkategorier får man denne oversikten over sikrer at man har nødvendig kontroll.


Videre er det viktig kostnadene er oppdatert. Benytter man regnskapssystemet til budsjettkontroll tar det i mange tilfeller lang tid fra et innkjøp forpliktes til kostnaden oppstår i regnskapssystemet i form av en ferdig behandlet faktura.


Benytter man derimot et innkjøpssystem for å sikre denne kontrollen vil man til enhver tid ha kontroll på alle kostnadene som er forpliktet på budsjettet og trenger ikke bruke tid på å forstå hva som er inkludert og ikke inkludert når man måler faktisk mot budsjett. Alt som er godkjent er med.

skybasert innkjøpsordresystem

​Smarte funksjoner for budsjettering i CostTracker

CostTracker har masse smart funksjonalitet innebygget for å oppnå god budsjettkontroll. Noen spesielt utvalgte funksjoner er listet her:

Sanntids kontroll

Du har alltid sanntids budsjettkontroll. 

Se status før regnskapsrapporten foreligger.

Budsjettkategorier

Budsjetter på ulike kategorier og avdelinger. 

Drilldown funksjonalitet for å finne relevante detaljer. 

Valutaintegrasjon

Alltid oppdatert med dagens valutakurs. 

Sikrer at rett omregningskurs blir benyttet mot ditt budsjett.

Vil du vite mer om CostTracker?

Ring oss på 22 22 95 00

-eller avtal en demonstrasjon av systemet ved å klikke på knappen under

>