Oversiktlig tilgangskontroll med CostTracker

Enkel tilgang til informasjon - for de som trenger det! 

Alle har behov for informasjon knyttet til innkjøp

Mange ansatte har behov for informasjon tilknyttet innkjøp. Innkjøper har behov for å ha kontroll på alle sine kjøp og status på disse.

Prosjektleder trenger å vite hva som er bestilt og når man forventer levering. Økonomiansvarlig kan ha behov for å se hvor mye som er forpliktet mot et budsjett eller ta ut grunnlag for å gjøre regnskapsmessige avsetninger.

Varemottak har behov for å se hva som er bestilt og matche mottak mot dette. Regnskap har behov for å kontrollere at faktura stemmer med hva som er bestilt og mottatt.

En selger kan ha behov for å vite hva et produkt koster for å kunne prise korrekt til kunde.

Brukerroller

Rollebasert tilgangsstyring

CostTracker er laget for at mange ansatte jobber i samme system. Her gis brukere tilgang basert på brukerroller.

Brukerrollene definerer hvilke deler av systemet brukeren har tilgang til. På den måten kan bedriften selv definere hvilken informasjon man ønsker å dele og man kan sette opp systemet slik at brukere kun ser det som er relevant for seg.

I CostTracker har du oversikt

CostTracker er et skybasert innkjøpsordresystem som hjelper deg å ha kontroll på innkjøp i ditt prosjekt. Her en kan du enkelt opprette og sende innkjøpsordre til leverandører og følge opp disse. Informasjonen kan enkelt deles mellom de ansatte basert på roller i systemet.

Du får full kontroll på alle bestillinger og status og vet til enhver tid hvilke kostnader som er forpliktet.

Vil du vite mer om CostTracker?

Ring oss på 22 22 95 00

-eller avtal en demonstrasjon av systemet ved å klikke på knappen under

>