Moderne digital godkjenningsflyt i CostTracker

Økt effektivitet og suveren oversiktlighet

Digital godkjenningsprosess

Du setter opp godkjenningsrutinene. Godkjenn kostnader i forkant av avgjørelse. 

Skybasert - alltid tilgjengelig

Du har tilgang så lenge du har nett og du har tilgang på flere plattformer. 

Full sporbarhet

Du ser alltid hvor en innkjøpsordre befinner seg og hva som har blitt utført. 

Hvorfor er digital godkjenningsflyt viktig?

Tradisjonelt ville en ansatt fylt ut en innkjøpsrekvisisjon i excel eller word, skrevet ut eller sendt på e-post til ledere, fått godkjent av en eller flere ledere, arkivert dokumentet, opprettet en innkjøpsordre basert på en manuelt vedlikeholdt nummerserie og deretter sendt innkjøpsordren til leverandør på e-post.

Ikke nok med at denne prosessen tar lang tid, men det er åpenbart mange fallgruver. Rekvisisjoner kan «drukne» i mail-/postboksen til leder(e), nummerserier som blir feil, personer er ikke er tilgjengelig.

På toppen av det hele er det i beste fall kun den som har bestilt kontroll på hvilke bestillinger som er utestående. Og hvert steg i prosessen tar mye lengre tid enn det trenger å gjøre…

Brukerrettigheter

Digital godkjenningsflyt i CostTracker er effektivt og gir deg oversikt

Ved å digitalisere godkjenningsflyten sikrer du ikke bare at alle bruker kortere tid, men du muliggjør også bruk av informasjon på en mye bedre måte.

Den som bestiller har alltid kontroll på hva som er til godkjenning, hva som er bestilt, hva som er levert osv. Lederen kan enkelt vurdere kjøpet opp mot hvor mye som er forpliktet tidligere eller mot et budsjett.

Har man en person som tar i mot varen kan vedkommende lett matche dette mot bestilling og regnskap kan enkelt matche faktura mot innkjøpsordre. Alle har alltid full kontroll.

Digital godkjenning øker effektiviteten

CostTracker er et skybasert innkjøpsordresystem som sikrer en effektiv innkjøpsprosess. Her kan du enkelt lage og godkjenne innkjøpsordre og sende disse direkte til leverandører.

Systemet er designet for at du skal ha full oversikt over all relevant informasjon når du gjør et innkjøp. CostTracker egner seg godt både for små team og større bedrifter.

Hele teamet i gang med CostTracker på timer!

CostTracker egner seg for både små team og større firmaer. Raskt oppsett og intuitivt design gjør at våre brukere elsker CostTracker, enten du er innkjøper, økonomiansvarlig eller IT-ansvarlig. 

Ingen skjulte konsulentkostnader for å komme i gang med CostTracker!

​CostTracker er basert på velkjente innkjøps- og godkjenningsrutiner som passer de fleste bedrifter, noe som gjør av vi kan tilby et system som er klart til bruk umiddelbart - det krever ingen investering for å bli kunde hos oss.

PRØV GRATIS NÅ

Du kan prøve CostTracker gratis før du fatter endelig beslutning. Registrer deg nå og ta kontroll over innkjøpene allerede i dag!

>