INTEGRER ELLER IMPORTER DATA FOR Å OPPNÅ FULL KONTROLL

CostTracker har en smart integrasjonsmodul mot regnskapssystemet. Dersom du har mange transaksjoner så kan du ha stor nytte av integrasjon og automatisk matching av regnskapstransaksjoner mot innkjøpsordre. Med integrasjon slipper du å oppdatere data to steder og du sikrer at CostTracker er synkronisert med regnskapssystemet til enhver tid.

Deres behov avgjør om det er best å bruke CostTracker som frittstående eller integrert med regnskapssystem. Vi kan bistå i å evaluere dette, og det er flere muligheter til hvordan systemet kan brukes:

Frittstående system

Kontroller fakturaer mot innkjøpsordre og mottak I CostTracker og marker faktura som betalt.

Integrer med regnskapssystemet.

Data overføres automatisk til CostTracker og transaksjoner matches automatisk.

TA KONTAKT

Vi har gjennomført mange integrasjoner – fortell oss hvilket behov du har.