FORDELER MED EN DIGITAL GODKJENNINGSFLYT

Lei av å fylle ut egenutviklede maler og sende innkjøpsrekvisisjoner for godkjenning via mail eller papirbasert? Vanskelig å vite hvem som skal godkjenne de ulike innkjøpene? Med en digital godkjenningsprosss blir disse frustrasjonene fort bare vage minner.

Full visibilit

Alltid tilgang på siste status på innkjøpsrekvisisjon og hvem som skal godkjenne den.

Skybasert og alltid tilgjengelig

Brukere som skal godkjenne innkjøp er ofte på farten. Med CostTracker har du alltid tilgang og godkjenning er bare ett klikk unna.

Kvalitetssikring

All informasjon knyttet til et innkjøp er samlet på en plass. Dette gir deg og ditt team den informasjonen dere trenger for å fatte gode beslutninger.

God sporbarhet for revisjon

Revisorer setter stor pris på at innkjøp er veldokumenter. Med CostTracker kan du gi revisor dette raskt så du slipper mange timers arbeid med dokumentasjon. Reduserte revisjonskostnader for deg!

HVORDAN EN DIGITAL GODKJENNINGSPROSESS FUNGERER I COSTTRACKER.

Du kan enkelt følge alle hendelser på en innkjøpsordre og motta varsler på hendelser du ønsker å vite om, enten på e-post eller i varslingssenteret i CostTracker.

1. Selskapsinfo og brukerroller

Enkelt oppsett for hvilke beløpsgrenser som gjør at det kreves godkjenning. Brukerroller settes opp av administrator og tilgang til ulike deler av systemet følger dette oppsettet.

2. Opprett en innkjøpsrekvisisjon og send til godkjenning

Innkjøpsforespørsler rutes til rett person basert på brukerrolle, godkjenningsramme og budsjett.

3. Godkjenn eller avvis innkjøpsrekvisisjon

Legg inn kommentarer om nødvendig. Når den er godkjent kan innkjøper sende til leverandør. Hvis avvist kan revideres for ny godkjenning. Støtte for flere lag med godkjenning.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL? TA KONTAKT MED OSS HER.