HVA ER 3-VEIS MATCHING

3-veis matching er en veldokumentert effektiv prosess for å identifisere potensielle feil relatert til betalinger. De fleste bedrifter mottar et stort antall faktuarer som inneholder feil. En 3-veis matching prosess er en sikker måte å sikre at du betaler rett beløp og baserer seg på følgende metodikk:

1 Innkjøpsordre

Din avtale med leverandør som beskriver all relevant informasjon knyttet til betingelser på det aktuelle innkjøpet.

2 Bekreftelse på mottak av vare eller tjeneste

Du kan merke både varer og tjenester som mottatt eller notere eventuelle avvik på den aktuelle innkjøpsordren. Informasjon som er aktuell når det skal betales.

3 Faktura

Bør stemme med hva som er bestilt og levert. Faktura må kontrolleres mot både innkjøpsodre og mottak før betaling gjennomføres.

FORDELER MED 3-VEIS MATCHING I COSTTRACKER

1. Unngå å betale falske fakturaer

Hvis du har en solid 3-veis matching routine for dine betalinger så vil du enkelt oppdage falske fakturaer.

2. Indenfiser avvik enkelt

Feilleveringer, delleveringer eller andre avvik i forhold til hva som er bestilt oppdages før du gjennomfører endelig betaling.

3. Tidsbesparende rutine

En 3-veis matching process kan være tidkrevende hvis informasjon er spredt i flere ulike systemer eller håndteres manuelt. Med CostTracker har du all informasjon tilgjengelig på en plass, noe som gjør denne prosessen enkel og effektiv.

HAR DU NOEN SPØRSMÅL? TA KONTAKT MED OSS HER.