Hva er Dagbøter?

Uncategorized @no
/

Definisjon av Dagbøter

Dagbøter er et forhåndsavtalt beløp som en part i en kontrakt samtykker til å betale den andre parten hvis de bryter kontrakten. De er designet for å kompensere den ikke-brytende parten for tapene, og for å avskrekke den brytende parten fra å bryte kontrakten.

Dagbøter brukes vanligvis i kontrakter der det er vanskelig å estimere de faktiske skadene som ville bli forårsaket av en brudd. For eksempel kan en kontrakt for oppføring av et bygg inkludere et erstatningskrav for entreprenørens manglende evne til å fullføre prosjektet til avtalt tid. I dette tilfellet vil det være vanskelig å nøyaktig estimere kostnaden for forsinkelsen, så partene kan bli enige om et fast beløp for dagbøtene.

En typisk størrelse på slike erstatningsklausuler kan være opptil 10 % av kontraktsverdien.

Fordeler med dagbøter

  • De kan bidra til å avverge kontraktbrudd.
  • De gir forutsigbarhet for begge parter i kontrakten.
  • De kan forenkle prosessen med å beregne skader i tilfelle brudd.

 

Ulemper ved dagbøter

  • De kan være vanskelige å håndheve.
  • De kan bli sett på som en straff
  • De kan hindre parter i å forhandle fram en løsning i tilfelle brudd.

Totalt sett kan dagbøter være et nyttig verktøy for bedrifter, men de bør brukes med forsiktighet. Det er viktig å sikre at beløpet for dagbøter er rimelig og at klausulen kan håndheves.

 

Bruk av innkjøpsordrer for å håndheve dagbøter

For å sikre levering til avtalt tid kan dagbøter inkluderes i de generelle vilkårene og betingelsene når du legger inn innkjøpsordrer til leverandørene dine. For mer informasjon om fordelene med å bruke innkjøpsordrer i din virksomhet, anbefaler vi artikkelen nedenfor:

5 grunner til til å bruke innkjøpsordre i din bedrift

previous post
Hva er forpliktelsesregnskap?
next post
Effektiv kostnadskontroll i prosjekter for bygg- og anleggsbransjen

Related articles

/
Uncategorized @no

Gevinster ved å bruke et innkjøpsordresystem.

I PWCs benchmark 2018 rapport viser de blant annet til at de beste økonomifunksjonene har digitalisert en større del...

May 14, 2019

post-link-arrow