Er små bedrifter morgendagens digitale vinnere?

Digitalisering
/

Norske små- og mellomstore bedrifter har historisk sett vært svake på å digitalisere. Resultatet av dette er at de mister konkurransekraft, både på kort og lang sikt.

Når vi samtidig vet at 9 av 10 bedrifter i Norge kategoriseres som små bedrifter er dette bekymringsverdig, men heldigvis ser vi positive endringer.

Hva kan små- og mellomstore bedrifter vente seg ved å vie mer tid til digitalisering?

Områder som bør vurderes for digitalisering.

Å digitalisere handler om langt mer enn å gjøre om å flytte fra papirbasert til filbasert dokumenthåndtering. Samtidig handler det ikke om å fylle opp med masse teknologi som drukner hele organisasjonen.

Allikevel ser vi noen områder som små- og mellomstore bedrifter enkelt kan hente gevinster på å digitalisere, og hvor det finnes enkle systemer for å komme i gang.

 • Elektronisk dokumenthåndtering: Mange bedrifter har fortsatt en kultur hvor dokumenter lagres lokalt og sendes frem og tilbake mellom ansatte. Det finnes et stort antall tilbydere av dokumenthåndtering som vil effektivisere arbeidet betraktelig.
 • Møtevirksomhet : Noen ganger er det mest hensiktsmessig å møtes ansikt til ansikt, men i veldig mange tilfeller kan det være langt mer effektivt å ta et skybasert videomøte.
 • Prosjektstyring: De fleste prosjektteam kjenner til Gantt-diagrammer og andre manuelle oppfølgingsverktøy. I dag finnes det utallige systemer som spesialiserer seg på prosjektoppfølging.
 • Regnskapsfunksjoner: Skybaserte regnskapssystemer tar store markedsandeler, og det er flere årsaker til dette. De er kostnadseffektive å komme i gang med og de bygger på med ny teknologi i stor fart. Enkel fakturering via mobiltelefon eller timeregistrering er vanlig hos flere, og vi ser at de også begynner å komme langt i automatisering av fakturamottak og bokføring.
 • Innkjøp av varer og tjenester: De fleste bedrifter gjennomfører en rekke innkjøp i løpet av et år, enten i form av direkte eller indirekte kostnader. Det kan oppnås store besparelser på både innkjøpskostnadene eller tidsbruk ved å ta i bruk et innkjøpsordresystem. Enkelt er det også.

Små og mellomstore bedrifter har de beste forutsetningene for å være digitale vinnere

Historisk sett har de store selskapene ledet an i digitaliseringen. Heldigvis ser vi noen tegn til at dette er i ferd med å endres.

I følge Devold Consulting leder disse selskapene nå an i å ta i bruk moderne teknologi. Viktige faktorer for dette er at de er fleksible og raskt tilpasser seg ny teknologi.

“Det er småbedriftene som er fleksible og som raskest tester ut ny teknologi..”

Arne DevoldDevold Consulting

Les mer om Devold Consulting sine tanker om digitalisering her

Når vi i tillegg vet at moderne, skybaserte systemer er nærmest hyllevarer i dag og ikke krever investeringer for å komme i gang med så finnes det ikke lenger noen grunn for at små selskaper vil være digitale sinker. Små og mellomstore selskaper vil styre utviklingen av nye systemer da de representerer så stor del av markedet.

Hvordan sikre at DU lykkes med digitalisering

Det er ikke sjeldent at vi hører om mislykkede digitaliseringsprosjekter, og årsakene kan være mange. Svak gjennomføringsevne er et felles trekk, og det ligger flere årsaker bak det. Vi har derfor samlet noen tips vi mener vil hjelpe dere med å lykkes:

 1. Ha en klar formening om hvilke problemer du ønsker å løse
 2. Sørge for at alle involverte er innforstått med problemer og hva et nytt system vil hjelpe til med.
 3. Må du ha spesialtilpasset system eller kan dere tilpasse dere et standard system – Det er stor forskjell i kostnad. Et standard system kan ofte settes opp uten etableringskostnad, men en spesialtilpasning vil medføre konsulentkostnader i oppstarten og ved endringer senere.
 4. Vurder om dere kan benytte dere av et skybasert system. Skybaserte systemer vokser kraftig og har mange fordeler dersom det passer for ditt firma. I tillegg har mange skybaserte systemer standardiserte og åpne API’er som gjør at integrasjon ofte er enklere.
 5. Ikke undervurder brukervennlighet – et system som du ikke får med deg brukerne på er verdiløst.
 6. Test systemene godt før du inngår avtale. Ikke la deg blende av fancy powerpoints fra en superselger. I dag lar mange deg prøve systemet gratis i en periode. Bruk testperioden godt så du er trygg på at det gir de verdiene du søker.

Vil du motta mer artikler som dette? Meld deg på vårt nyhetsbrev så sender vi deg en e-post når vi legger ut en ny artikkel.

Klikk for å dele artikkelen.

previous post
CostTracker på Poweroffice sitt årlige Powerforum
next post
5 tips for å finne det beste innkjøpsordresystemet for din bedrift