Engineering

Suksesskriterier innenfor engineering er ofte både å være kostnadseffektive og innovative. Prosjektene kan ofte være kompliserte og vare over en lang tidsperiode. Det er også ofte en stor andel innkjøp. Legger du på mange involverte i prosjektet så øker behovet ytterligere for effektive verktøy.

Typiske utfordringer vi ser hos ulike engineering team

UTFORDRINGER

Lang ledetid på innkjøpene – gjør kostnadskontroll krevende

Sikre riktig innkjøp til rett tid i forhold til fastsatte milepæler (unngå unødige kostnader)

Krevende å holde oversikt på totalkostnaden i prosjektet (prosjektregnskap)

Krevende å estimere kontantstrøm i prosjektet

Ofte fragmentert data fra flere ulike datakilder som må konsolideres manuelt

CostTracker har bevist seg å være et svært verdifullt verktøy for team innenfor engineering hvor innkjøp er en del av leveransen deres.

Noen verdier som spesielt trekkes frem av team innenfor engineering:

Alle innkjøpsprosesser in ett verktøy. Fra planlegging til fakturert fra leverandør.

Du har kostnadskontroll i sanntid

Det er enkelt å hente ut likviditetsprognose

Du har ett sted hvor all viktig innkjøpsinformasjon i prosjektet er lagret

Ta kontakt med oss.
    Vil du vite mer om hvordan CostTracker brukes i din bransje?

    Ta kontakt og vi skal komme raskt tilbake til deg. Vi deler mer enn gjerne av ekspertisen vi har opparbeidet for å hjelpe deg.

    Vil du ha en live demo av systemet?

    Bare gi oss beskjed om at du ønsker en demo, så skal vi finne et passende tidspunkt for et nettmøte hvor vi kan vise deg dette live.