Engineering

Suksesskriterier innenfor engineering er ofte både å være kostnadseffektive og innovative. Prosjektene kan ofte være kompliserte og vare over en lang tidsperiode. Det er også ofte en stor andel innkjøp. Legger du på mange involverte i prosjektet så øker behovet ytterligere for effektive verktøy.

Typiske utfordringer vi ser hos ulike engineering team

UTFORDRINGER

Lang ledetid på innkjøpene – gjør kostnadskontroll krevende

Sikre riktig innkjøp til rett tid i forhold til fastsatte milepæler (unngå unødige kostnader)

Krevende å holde oversikt på totalkostnaden i prosjektet (prosjektregnskap)

Krevende å estimere kontantstrøm i prosjektet

Ofte fragmentert data fra flere ulike datakilder som må konsolideres manuelt

CostTracker har bevist seg å være et svært verdifullt verktøy for team innenfor engineering hvor innkjøp er en del av leveransen deres.

Noen verdier som spesielt trekkes frem av team innenfor engineering:

Alle innkjøpsprosesser in ett verktøy. Fra planlegging til fakturert fra leverandør.

Du har kostnadskontroll i sanntid

Det er enkelt å hente ut likviditetsprognose

Du har ett sted hvor all viktig innkjøpsinformasjon i prosjektet er lagret

Ta kontakt med oss.

    Want to know more about how CostTracker is used in your industry?

    Get in touch and we will get back to you quickly. We are more than happy to share our expertise with you.

    Want to schedule a live demo?

    Just let us know in the contact form and we will set up an online meeting where we can show you how it works live.