Author: admin

/

Gevinster ved å bruke et innkjøpsordresystem.

I PWCs benchmark 2018 rapport viser de blant annet til at de beste økonomifunksjonene har digitalisert en større del...

May 14, 2019

post-link-arrow
/
Digital godkjenning

5 grunner til til å bruke innkjøpsordre i din bedrift

De beste bedriftene benytter seg av innkjøpsordre. Her er noen av de viktigste årsakene til det.

May 2, 2019

post-link-arrow