Effektiv kostnadskontroll er god økonomistyring!

CostTracker er et skybasert innkjøpsordresystem som gir deg sanntids kostnadskontroll. Ditt verktøy for å redusere kostnadene, enkelt og effektivt!

__CONFIG_optin__{"optin":0,"color":"orange","size":"medium","text":"Subscribe Now","layout":"horizontal"}__CONFIG_optin__

Digital godkjenningsprosess

Du setter opp godkjenning. Unngå unødige kostnadsoverskridelser som enkelt kunne vært luket bort.

Sanntids controlling

Full oversikt over forpliktelser og påløpte kostnader i prosjekter eller budsjetter. 

3-veis matching

Innkjøpsordre - mottak - fakturakontroll.

Godkjenn kostnadene i forkant av forpliktelsen!

CostTracker er et brukervennlig og skybasert innkjøpsordresystem utviklet med kostnadskontroll i fokus. Ved å innføre gode digitale innkjøpsrutiner vil man ha bedre kontroll over potensielle kostnadsoverskridelser tidlig, noe som igjen gjør at du lettere kan kutte kostnader. Manuell oppfølging, som Excel, er ofte tidkrevende og lite effektivt. CostTracker er ditt verktøy for god økonomistyring!

Hele teamet i gang med CostTracker på timer!

CostTracker egner seg for både små team og større firmaer. Raskt oppsett og intuitivt design gjør at våre brukere elsker CostTracker, enten du er innkjøper, økonomiansvarlig eller IT-ansvarlig. 

Ingen skjulte konsulentkostnader for å komme i gang med CostTracker!

​CostTracker er basert på velkjente innkjøps- og godkjenningsrutiner som passer de fleste bedrifter, noe som gjør av vi kan tilby et system som er klart til bruk umiddelbart - det krever ingen investering for å bli kunde hos oss.

5 STEG SOM GIR DEG FULL KONTROLL

Opprett profesjonell innkjøpsordre på 1-2-3

Godkjenn enkelt via web eller mobil

Send innkjøpsordre direkte til leverandør

Match innkjøpsordre med varemottak og faktura.

Følg opp budsjetter i sanntid og søk i arkiv - full sporbarhet. 

PRØV GRATIS NÅ

Ta CostTracker i bruk gratis i 30 dager før du bestemmer deg. Registrer deg under og ta kontroll over innkjøpene allerede i dag!

>